Geef uw mening over de Wmo

Gemeente Boekel doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die zorg of een voorziening hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u in 2016 zorg of een voorziening vanuit de Wmo gebruikt? Dan ontvangt u deze week een brief ontvangen met een vragenlijst. Deze vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. Bij het onderzoek gaat het om uw ervaringen over het contact met het Dorpsteam Boekel. Daarnaast kunt u uw ervaring met de zorgverlener(s), de kwaliteit en het resultaat van de zorg of voorziening delen in de vragenlijst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau BMC en wordt anoniem verwerkt.

Dienstverlening verbeteren door uw ervaringen
Laat ons weten wat uw ervaringen zijn door de vragenlijst in te vullen. Wellicht zijn er dingen die u graag anders wilt. Uw ervaringen gebruikt de gemeente Boekel om de dienstverlening, de zorg en voorzieningen in de toekomst voor u – en voor anderen – te verbeteren.

Heeft u vragen over de vragenlijst of heeft u ondersteuning nodig bij het invullen hiervan? Neem dan contact op met BMC via telefoonnummer 070 310 3800 op werkdagen van 10:00 tot 15:00 uur.