Huishoudelijke Verzorging Toelage stopt op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 stoppen  Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Oss, St. Anthonis en Meierijstad* met de regeling  Huishoudelijke Verzorging Toelage (HVT). HVT is in deze gemeenten de opvolger van de landelijke regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Inwoners die gebruik maken van HVT hebben een brief gekregen over het afschaffen van de regeling.

 

Waarom stopt HVT?

Al jarenlang bestaat de regeling voor huishoudelijke verzorging via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Huishoudelijke verzorging via de Wmo is er voor kwetsbare inwoners die het eigen huishouden niet meer helemaal zelf kunnen regelen. Daar betalen cliënten een eigen bijdrage voor. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van het eigen inkomen.

 

In de jaren 2015, 2016 en 2017 kwam daar de tijdelijke regeling HHT/HVT bij met eigen voorwaarden en andere eigen bijdragen. De Rijksoverheid stopte eind 2016 met de regeling HHT. In Noordoost Brabant hebben zeven gemeenten de regeling nog een jaar doorgezet onder de naam HVT. Die stopt op 1 januari 2018.  Belangrijkste reden is dat twee regelingen voor veel onduidelijkheid zorgt.

 

Hoe gaat het verder?

Gemeente en zorgaanbieder onderzoeken per cliënt of huishoudelijke verzorging via de Wmo mogelijk is als HVT stopt. Zij bekijken wat iemand zelf kan doen in het huishouden, maar ook hoe familie, vrienden, buren of vrijwilligers kunnen ondersteunen. Huishoudelijke verzorging via de Wmo is een aanvulling op wat bewoners en hun netwerk zelf kunnen.

 

Blijft er voldoende hulp?

Een schoon en leefbaar huis voor kwetsbare inwoners is en blijft het uitgangspunt voor huishoudelijke verzorging.  Het stopzetten van HVT en het aanpassen van huishoudelijke verzorging via de Wmo laten de regiogemeenten soepel verlopen.

 

Noot voor de redactie:                                                

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon [0412] 62 97 06 / e-mail: communicatie@oss.nl
  • *Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel vormen sinds 1 januari 2017 de gemeente Meijerijstad.