Hoe gaat het Dorpsteam Boekel te werk?

Iedere persoon is anders, net als iedere situatie. Het Dorpsteam Boekel denkt daarom met u mee, denken niet in problemen maar in mogelijkheden. We gaan na wat u zelf al heeft ondernomen, welke steun u heeft vanuit uw directe omgeving zoals vrienden, familie of anderen. Wanneer het u met uw sociale netwerk niet lukt uw situatie te verbeteren, dan zorgt het Dorpsteam voor professionele ondersteuning op maat. Die ondersteuning bieden we waar mogelijk zelf of we verwijzen u door naar de gespecialiseerde zorg. Samen met een vaste contactpersoon wordt met u en uw betrokkene een passend plan opgesteld. U kunt bij het Dorpsteam terecht met vragen of problemen rondom de onderstaande onderwerpen.

Zorg & Welzijn

Een overzicht van organisatie voor zorg en welzijn in Boekel. De hulp is vaak gratis of tegen een kleine beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. U kunt zelf contact opnemen met de organisatie. Een ‘indicatie’ van de gemeente is niet nodig.

Vervoer

Een Wmo-pas is bedoeld voor mensen die door hun beperkingen vaak afhankelijk zijn van de Regiotaxi. Ook zonder Wmo-pas kunt u reizen met Regiotaxi. U betaalt dan het gewone tarief. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met Regiotaxi Noordoost Brabant. Een ‘indicatie’ van de gemeente is niet nodig.

Huishouden

Huishoudelijke Verzorging Wmo is voor mensen die geen mogelijkheden hebben om zelf hulp te regelen.

Vrijwilligerswerk

Zoekt u een vrijwilliger of wilt u vrijwilliger worden?
- Binnen Ons welzijn zetten veel vrijwilligers zich in. Ons welzijn doet ook aan bemiddeling.
- Blink brengt vrijwilligers in contact met mensen met een beperking die hulp nodig hebben.
- Bezoek de website SamSamBoekel.
- Wilt u vluchtelingen helpen? Op de website van Vluchtelingenwerk staat een actueel vacature-overzicht.

Wonen

Voordat échte zorg nodig is, kunt u zelf als veel doen om het wonen in uw huidige woning levensloopbestendig te maken. Wij stimuleren de Boekelse inwoners om de regie over het eigen leven te houden. Hierdoor blijft comfortabel wonen ook op latere leeftijd mogelijk. Redt u het niet meer alleen of met inzet van uw omgeving? Dan denken wij graag met u mee over mogelijke oplossingen.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is een mooie, maar soms ook zware taak. Gelukkig zijn er allerlei organisatie die kunnen ondersteunen. Voor vragen en ondersteuning kunnen mantelzorgers in de gemeente Boekel terecht bij ons.

Clientondersteuning

Krijgt u binnenkort bezoek een gesprek bij u thuis? Wilt u daar graag hulp bij? Maar u vindt niemand die erbij kan zijn. Maak dan gebruik van een professionele cliëntondersteuner van MEE. De hulp is onafhankelijk en gratis. U kunt zelf bellen met MEE via 088-4653555. Vertel dat u gebruik wilt maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Boekel.

Dagbesteding

Dagbesteding is voor mensen die door een beperking moeite hebben met het invullen van hun dag. En voor wie deelnemen aan reguliere verenigingsleven of activiteitenaanbod geen optie is. Dagbesteding is ook mogelijk om mantelzorger(s) te ontlasten.

Handige documenten

Heeft u vragen over het document dan kunt u contact opnemen met met uw contactpersoon bij het Dorpsteam Boekel.

Ondersteuningsplan

PGB plan