Hoe gaat het Dorpsteam Boekel te werk?

Iedere persoon is anders, net als iedere situatie. Het Dorpsteam Boekel denkt daarom met u mee, denken niet in problemen maar in mogelijkheden. We gaan na wat u zelf al heeft ondernomen, welke steun u heeft vanuit uw directe omgeving zoals vrienden, familie of anderen. Wanneer het u met uw sociale netwerk niet lukt uw situatie te verbeteren, dan zorgt het Dorpsteam voor professionele ondersteuning op maat. Die ondersteuning bieden we waar mogelijk zelf of we verwijzen u door naar de gespecialiseerde zorg. Samen met een vaste contactpersoon wordt met u en uw betrokkene een passend plan opgesteld. U kunt bij het Dorpsteam terecht met vragen of problemen rondom de onderstaande onderwerpen.

Zorg & Welzijn

Een overzicht van organisatie voor zorg en welzijn in Boekel. De hulp is vaak gratis of tegen een kleine beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. U kunt zelf contact opnemen met de organisatie. Een ‘indicatie’ van de gemeente is niet nodig.

Vervoer

Een Wmo-pas is bedoeld voor mensen die door hun beperkingen vaak afhankelijk zijn van de Regiotaxi. Ook zonder Wmo-pas kunt u reizen met Regiotaxi. U betaalt dan het gewone tarief. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met Regiotaxi Noordoost Brabant. Een ‘indicatie’ van de gemeente is niet nodig.

Huishouden

Huishoudelijke Verzorging Wmo is voor mensen die geen mogelijkheden hebben om zelf hulp te regelen.

Vrijwilligerswerk

Zoekt u een vrijwilliger of wilt u vrijwilliger worden?
Ook daarvoor kunt u contact opnemen met het Dorpsteam.

Zeker in deze tijden waarin we te maken hebben met de Coronacris, kunnen wij ons voorstellen dat u behoefte heeft aan contact met een vrijwilliger. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig voor het doen van boodschappen, medicijnen halen, de hond uitlaten of heeft u behoefte aan een dagelijks telefoontje? Neemt u dan contact op met het Dorpsteam dan kunnen wij u in contact brengen met een vrijwilliger.

Wilt u zelf als vrijwilliger iets betekenen voor een inwoner van Boekel die ondersteuning nodig heeft? Ook dan kunt u zich melden bij het Dorpsteam en brengen wij u met iemand in contact die dit nodig heeft.

Wonen

Voordat échte zorg nodig is, kunt u zelf als veel doen om het wonen in uw huidige woning levensloopbestendig te maken. Wij stimuleren de Boekelse inwoners om de regie over het eigen leven te houden. Hierdoor blijft comfortabel wonen ook op latere leeftijd mogelijk. Redt u het niet meer alleen of met inzet van uw omgeving? Dan denken wij graag met u mee over mogelijke oplossingen.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is een mooie, maar soms ook zware taak. Gelukkig zijn er allerlei organisatie die kunnen ondersteunen. Voor vragen en ondersteuning kunnen mantelzorgers in de gemeente Boekel terecht bij ons.

Hulpverlening

Het Dorpsteam is er voor ondersteuningsvragen voor alle inwoners van Boekel. In het Dorpsteam werken verschillende professionals, zowel gericht op jeugd als op volwassenen, waarvoor we verwijzen naar de pagina: ons team. Binnen het Dorpsteam bieden we maatwerk en wordt steeds goed bekeken wie u kan ondersteunen in uw situatie en bij uw vraag. Zo nodig wordt gespecialiseerde zorg ingeschakeld. Het Dorpsteam werkt intensief samen met o.a. de Jeugdverpleegkundige van de GGD, gehuisvest bij de scholen en met huisartsen.

Dagbesteding

Dagbesteding is voor mensen die door een beperking moeite hebben met het invullen van hun dag. En voor wie deelnemen aan reguliere verenigingsleven of activiteitenaanbod geen optie is. Dagbesteding is ook mogelijk om mantelzorger(s) te ontlasten.