Welkom op onze website

Vanaf 1 januari 2015 is de toegang tot ondersteuning en zorg in de thuissituatie geregeld via het Dorpsteam Boekel. Het Dorpsteam Boekel biedt ondersteuning op een nieuwe manier. Lekker dichtbij huis, snel en met een vaste contactpersoon. De professionals uit het Dorpsteam Boekel zijn afkomstig uit verschillende kennisgebieden waardoor het team beschikt over brede kennis en een groot netwerk. Hierdoor is het voor het Dorpsteam Boekel mogelijk om samen met u de geschikte oplossing te vinden.

Dit is waar wij voor staan: 

Uw dagelijkse verrichtingen

Heeft u hulp en ondersteuning nodig bij uw dagelijkse verrichtingen in- en rondom uw woning? U kunt met al uw vragen en problemen terecht bij het Dorpsteam Boekel. Denk hierbij onder andere aan vragen op het gebied van: opgroeien en opvoeden, mobiliteitsproblemen, mantelzorgondersteuning, eenzaamheid, een luisterend oor, wanneer u zich zorgen maakt over uw buren, een familielid of bekende, vrijwilligersinitiatieven, begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Onze deur staat voor u open.

Voorkomen beter dan genezen

Het Dorpsteam Boekel werkt vanuit het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’. Wij werken daarom samen met de lokale huisartsen en zorgaanbieders bij u in de buurt. Het Dorpsteam Boekel biedt zelf de zogenoemde lichte ondersteuning. Dat betekent dat onze professionals met u thuis in gesprek gaan en samen met u een oplossing proberen te vinden. Indien nodig zorgt het Dorpsteam Boekel voor andere hulp of ondersteuning waarmee we tot de gewenste oplossing kunnen komen.

Samen met u in gesprek

Niet iedere vraag is even gemakkelijk te beantwoorden. Indien uw vraag wat extra aandacht vraagt volgt een gesprek bij u thuis, beter bekend als het “keukentafelgesprek”. Dit gesprek wordt gehouden met de professional met de meeste kennis en ervaring passend bij uw vraagstuk. Tijdens dit gesprek of deze gesprekken wordt het probleem verhelderd en samen met u naar een passende oplossing gezocht. Hierbij wordt vooral uitgegaan van uw eigen kracht én die van uw eigen netwerk. Want samen sta je sterker dan alleen!