Jeannine van Wijk, Wijkverpleegkundige

Sinds 1 november 2015 ben ik als wijkverpleegkundige werkzaam in het Dorpsteam Boekel.

Als wijkverpleegkundige heb ik gewerkt in een (thuis)zorgorganisatie in Den Bosch. Daarvoor heb ik vele jaren als verpleegkundige in het ziekenhuis in Den Bosch gewerkt, op verschillende afdelingen.

Het werken in een sociaal wijkteam is één van de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Wat ik hieraan erg mooi vind is dat professionele krachten gebundeld worden, ten behoeve van de cliënt. Dit alles om samen met de cliënt de juiste weg te bewandelen.

Binnen het Dorpsteam kijken we wie de cliënt hierbij het best kan ondersteunen. Binnen mijn vakgebied kijk ik vooral naar mogelijkheden om beperkingen in gezondheid in te passen in het alledaagse leven. En om problemen in de toekomst te voorkomen.

Het valt me op dat het inloopspreekuur goed wordt bezocht. Wij krijgen uiteenlopende vragen. Blijf dat vooral doen, we denken graag met u mee!

Marije Hoogstraaten, Consulent Wmo

Sinds april 2015 ben ik als consulent Wmo het vaste aanspreekpunt voor maatwerkvoorzieningen Wmo. Binnen het Dorpsteam Boekel ben ik verantwoordelijk voor de toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo.

Na 5 jaar in de gehandicaptenzorg te hebben gewerkt als persoonlijk en coördinerend begeleider, heb ik de kans gegrepen om mee te gaan met de ontwikkelingen in de zorg. Vanwege mijn brede kennis van de doelgroepen en met mijn achtergrond als pedagoog en coördinerend begeleider ben ik veelzijdig inzetbaar om de verschillende leefgebieden als professional te benaderen. Door mijn ervaring in verschillende gespreksvormen ben ik in staat om de cliënt met respect, vertrouwen en eerlijkheid te benaderen.

Gedurende mijn loopbaan binnen de zorg heb ik mijzelf gespecialiseerd in het analyseren van de hulpvraag op het gebied van wonen, zorg, financiën en werk. Met als uitgangspunt het versterken van de eigen kracht van de cliënt en het sociale netwerk rekening houdend met de kwaliteiten, wensen en behoeften.

Jos Hermens, Consulent Zorg en Welzijn

Als consulent Zorg & Welzijn kijk ik, samen met U en betrokkenen, zo breed mogelijk naar uw vraag en situatie. Eigen regie, eigen kracht en sociaal netwerk krijgen hierbij, gekeken naar mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften, altijd de aandacht. Uitgangspunt is het samen zoeken naar oplossingen waardoor U weer verder kunt. Mantelzorg en informele zorg zijn in mijn werk een bijzonder aandachts-gebied.
Ik zie u graag in Boekel.

Catrien van Zutphen, Maatschappelijk werker

Als algemeen maatschappelijk werker ben ik gewend om breed te kijken. Ik kijk niet alleen naar het probleem waarvoor mensen bij mij aankloppen, maar is er misschien meer aan de hand?

Deze brede kijk blijf ik inzetten. De huidige maatschappij vraagt om meer inzet van ons allemaal. Door onze aanpak wil ik bijdragen dat mensen zelf de regie in handen krijgen, zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan. Ik zie het als een uitdaging om dit proces te begeleiden.