Jeannine van Wijk, Wijkverpleegkundige

Als wijkverpleegkundige heb ik gewerkt in een (thuis)zorgorganisatie in Den Bosch. Daarvoor heb ik vele jaren als verpleegkundige in het ziekenhuis in Den Bosch gewerkt, op verschillende afdelingen. Binnen het Dorpsteam worden onze professionele krachten gebundeld, ten behoeve van U en uw betrokkenen. Dit alles om samen met U de juiste weg te bewandelen.

Marije Hoogstraaten, Consulent Wmo

Als consulent Wmo ben ik verantwoordelijk voor de toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo.
Vanwege mijn brede kennis van doelgroepen en mijn achtergrond ben ik veelzijdig inzetbaar om de verschillende leefgebieden als professional te benaderen.
Gedurende mijn loopbaan binnen de zorg heb ik mijzelf gespecialiseerd in het analyseren van de hulpvraag. Met als uitgangspunt het versterken van de eigen kracht van de cliënt en het sociale netwerk rekening houdend met de kwaliteiten, wensen en behoeften.

Jos Hermens, Consulent Zorg en Welzijn

Als consulent Zorg & Welzijn kijk ik, samen met U en betrokkenen, zo breed mogelijk naar uw vraag en situatie. Eigen regie, eigen kracht en sociaal netwerk krijgen hierbij, gekeken naar mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften, altijd de aandacht. Uitgangspunt is het samen zoeken naar oplossingen waardoor U weer verder kunt. Mantelzorg en informele zorg zijn in mijn werk een bijzonder aandachts-gebied.
Ik zie u graag in Boekel.

Catrien van Zutphen, Maatschappelijk werker

Als algemeen maatschappelijk werker ben ik gewend om breed te kijken. Ik kijk niet alleen naar het probleem waarvoor mensen bij mij aankloppen, maar is er misschien meer aan de hand?
Deze brede kijk blijf ik inzetten. De huidige maatschappij vraagt om meer inzet van ons allemaal. Door onze aanpak wil ik bijdragen dat mensen zelf de regie in handen krijgen, zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan. Ik zie het als een uitdaging om dit proces te begeleiden.

Mario van Wijk, Sociaal werker

Mijn achtergrond is gelegen in de gehandicaptenzorg. Daaropvolgend heb ik 17 jaar gewerkt als (zorg-)consulent bij MEE. Mijn werkzaamheden waren o.a. gevat in directe ondersteuning van cliënten, bieden van werkbegeleiding en coaching aan collega’s, contactpersoon binnen het veiligheidshuis voor de regio Land van Cuijk en was ik verbonden aan enkele scholen binnen het speciaal- en bijzonder onderwijs als schoolmaatschappelijk werker.
Vanaf 2015 ben ik als sociaal werker verbonden aan het sociaal team te Veghel en vanaf 2017 voor een klein aantal uren aan het dorpsteam Boekel. Per januari 2019 zijn die uren uitgebreid naar  6 uur per week. Vanwege mijn expertise op grond van ervaring, werken met diverse doelgroepen en met mijn achtergrond vanuit de directe zorg, kan ik wel zeggen dat ik breed inzetbaar ben.

Ingeborg Tros, Consulent Wmo

Als Consulent Wmo ben ik binnen het Dorpsteam verantwoordelijk voor de toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo. Ik heb in de loop van de jaren aan veel keukentafels mogen aanschuiven voor een gesprek, binnen allerlei gemeenten in Nederland. In Boekel geniet ik van het Brabantse dorpse karakter.
Binnen de zorg heb ik met veel mensen mogen werken met allerlei soorten hulpvragen. Iedereen is weer anders en dat maakt alle ontmoetingen zo bijzonder.
De andere dagen dat ik niet in Boekel werk, geef ik met veel plezier trainingen aan o.a. wijkteams en   consulenten Wmo over de wet, de gesprekken en hoe je tot goede besluiten komt.
Ik woon in Uden en werk graag in Boekel. Je merkt dat mensen voor elkaar klaar staan en graag dingen op hun eigen manier willen doen. Daar hou ik van.