Jeannine van Wijk, Wijkverpleegkundige

Marije Hoogstraaten, Consulent Wmo

Jos Hermens, Consulent Zorg en Welzijn

Catrien van Zutphen, Maatschappelijk werker

Mario van Wijk, Maatschappelijk werker

Jeroen van Komen, consulent Jeugdhulp

Caro van Orsouw, brede Jeugdprofessional

Bauke Groeneveld, Consulent Wmo

Sabine Poldervaart, brede Jeugdprofessional

Tobias Jubbega, Preventiewerker