Hoe gaat het Dorpsteam Boekel te werk?

Als Dorpsteam Boekel gaan we zoveel mogelijk uit van de talenten en mogelijkheden van de burger en zijn of haar sociale omgeving.
Om te kijken wat deze talenten en mogelijkheden zijn worden een aantal stappen doorlopen:

Stap 1 Kennismaking
Stap 2 Vraag verhelderen en het gewenste resultaat vaststellen
Stap 3 Oplossingen afspreken
Stap 4 Arrangement / Plan van Aanpak

Het stappenplan in de praktijk

Wanneer u contact opneemt met het Dorpsteam Boekel gaat een van onze professionals samen met u bespreken wat er speelt en op zoek naar een oplossing die past bij uw situatie! Vragen die onze professional met u probeert te beantwoorden zijn onder andere: wat kunt u zelf doen? Kunt u rekenen op hulp van uw familie, vrienden of kennissen? Welke hulp heeft u nodig?
Soms is een gesprek met informatie en advies voldoende. Bij veel problemen kunnen familie, vrienden en buren helpen een oplossing te vinden. Lukt dit niet of is er meer hulp nodig? Dan kijken we naar vrijwilligershulp, mantelzorg of begeleiding door een deskundige. Een combinatie hiervan is ook mogelijk afhankelijk van uw situatie. Het Dorpsteam heeft contact met diverse organisaties met ieder hun eigen specialisatie. Hierdoor kan het Dorpsteam u helpen bij het vinden van de juiste oplossing. U houdt zelf de leiding in dit proces.

Langer ondersteuning nodig?

De maatwerkvoorziening is voor een bepaalde periode toegekend. Denkt u dat u na afloop van deze periode nog langer ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft? Neem dan uiterlijk 6 weken voor afloop van de indicatie contact op met het Dorpsteam Boekel.