Hoe gaat het Dorpsteam Boekel te werk?

Dorpsteam Boekel bestaat uit professionals die zich richten op jeugd en volwassenen. Onze professionals werken systeemgericht en betrekken waar mogelijk uw gezin en/of sociale netwerk ("één gezin één plan") waarbij we zo veel mogelijk kijken naar uw eigen kracht. Wanneer u met ons contact opneemt kijken we, afhankelijk van u vraag, welke professional het beste bij u vraag aansluit.

Wanneer u zich meldt bij het Dorpsteam Boekel worden een aantal stappen doorlopen:

Stap 1 Kennismaking op ons kantoor of bij u thuis ("keukentafel gesprek").

Stap 2 Vraag verhelderen: wat is u vraag, wat wilt u bereiken en hoe?

Stap 3 Wat kunt u zelf met uw omgeving en waar heeft u eventueel ondersteuning bij nodig?

Stap 4 Wanneer blijkt dat ondersteuning nodig is stellen we met u een Plan van Aanpak op.

Stap 5 Wanneer gespecialiseerde hulp en/of een voorziening nodig is, regelen wij dat voor u (maatwerkvoorziening).

U heeft en houdt zelf de regie.

 

 

 

 

Het stappenplan in de praktijk

Wanneer u contact opneemt met het Dorpsteam Boekel gaat één van onze professionals samen met u (en uw gezin) bespreken wat er speelt en op zoek naar wat er nodig is om uw situatie te verbeteren. Vragen die onze professional met u zal bespreken zijn onder andere: Wat kunt u zelf doen en wat heeft u zelf al gedaan? Zijn er mensen om u heen die u kunnen steunen zoals uw familie, vrienden of kennissen? Welke hulp heeft u eventueel al gehad, van wie? Wat is er nu nodig?
Soms is een gesprek met informatie en advies voldoende. In veel situaties kunnen mensen uit uw eigen omgeving u helpen uw situatie te verbeteren. Lukt dit niet of is er meer hulp nodig? Dan kijken we naar vrijwilligershulp of mantelzorg. Zo nodig bieden we u vanuit het Dorpsteam begeleiding of verwijzen wij u door naar gespecialiseerde zorg. Een combinatie hiervan is ook mogelijk afhankelijk van uw situatie. U houdt zelf de regie in dit proces.

Langer ondersteuning nodig?

Wanneer gespecialiseerde ondersteuning nodig is en/of u een voorziening nodig heeft, wordt een maatwerkvoorziening voor een bepaalde periode aan u toegekend. Denkt u dat u na afloop van deze periode nog langer ondersteuning nodig heeft? Neem dan uiterlijk 6 weken voor afloop van de indicatie contact op met het Dorpsteam Boekel.